ชื่อไทย : ม้าวิ่ง
ชื่อท้องถิ่น : กล้วยไม้ดิน(ชุมพร,นราธิวาส) / กล้วยหิน (ตราด) / แดงอุบล (กทม.) / ละเม็ด, หญ้าดอกหิน (เลย) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Doritis pulcherrima Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้ดิน สูง 5-12 ซม.
ใบ :
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 7-12 ซม.
ดอก :
ออกเป็นช่อตั้งตามซอกใบ ยาว 20-50 ซม. บานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีม่วงอ่อน สีม่วงแดง หรือสีขาว กลีบเลี้ยงลู่ไปด้านหลัง กลีบปากสีม่วงแดง
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มิถุนายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบทุกภาคของประเทศ บนลานหินตามป่าดิบเขาหรือบนหาดทรายตามป่าชายหาด

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554